Báo cáo tham luận công ty cổ phần tbgd minh đức Tại hội nghị tổng kết 10 năm chương trình vì người nghèo

11-08-2020

    Song song với sự đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước nói chung và của Quận Thủ Đức nói riêng, Công ty chúng tôi là đơn vị cũng không ngừng đổi mới và phát triển trong sản xuất kinh doanh. Ngay từ ngày đầu thành lập Công ty chỉ sản xuất phấn viết bảng, đến nay đã đa dạng hóa các mặt hàng phục vụ cho ngành giáo dục. Sản phẩm của đơn vị nhiều năm liền là hàng Việt Nam chất lương cao và có một vị thế vững chắc trên thương trường.
    Để có được vị thế đó một phần là nhờ sự cố gắng trong lao động sản xuất của tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, một phần là sự nhại bén trong kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty. Nhưng cái chính là sự quan tâm tạo điều kiện của các ban, ngành địa phương để doanh nghiệp phát triển theo đúng đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước góp phần thực hiện đúng chỉ tiêu phát triển kinh tế của Quận và Thánh phố.
    Ngoài việc phát triển trong kinh doanh của doanh nghiệp, tạo đủ công ăn việc làm cho người lao động, giải quyết tốt tình hình lao động tại địa phương, thì Công ty cũng rất quan tâm đến các công tác xã hội. Coi đó là một trách nhiệm, một công việc lớn của mình đối với xã hội, đối với đất nước. Trong những năm qua, Công ty luôn đồng hành cùng các Ban ngành đoàn thể của địa phương, Quận  và Thành phố thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội như:
        - Phụng dưỡng mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọt tại phường Linh Xuân
        - Đóng góp xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo Quận Thủ Đức;
        - Đóng góp gây quỹ trẻ em ngheo Quận Thủ đức;
        - Tiếp sức cho học sinh nghèo Quận Thủ Thủ Đức đến trường;
        - Đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương Quận Thũ Đức;
        - Đóng góp chia sẽ khó khăn cho đồng bào bị thiên tai, lụt bão;
        - Đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo Quận Thủ Đức . . .
    Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Minh Đức cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi những việc tưởng như là nhỏ bé của mình đã mang đến cho những mảnh đời bất hạnh, những gia đình đang gặp khó khăn cảm thấy như được nương tựa và chia sẽ, để họ phấn đấu hơn nữa trong cuộc sống.
    Đây cũng là thời điểm kinh tế xã hội Quận Thủ Đức đang phát triển về mọi mặt, đơn vị cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với địa phương, đối với xã hội góp phần chung trong sự lớn mạnh của đất nước. Qua 10 năm, nay nhìn lại đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn Quận ngày càng được nâng lên, hộ nghèo, hộ khó khăn không còn nhiều, trẻ em có đủ cơm ăn, áo mặc và đều được cắp sách đến trường. Đó là nhờ sự chủ động thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước của các ban ngành chính quyền địa phương. Về phía Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Minh Đức sẽ luôn song hành cùng địa phương trong các công tác xã hội, xem như đây là trách nhiệm đối với xã hội, đối với đất nước trong thời kỳ đổi mới.

.