Những thành tích công ty đạt được năm 2019

11-08-2020

Trong năm 2019 vừa qua, đứng trước tình hình khó khăn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do tiến trình cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ LĐLĐ Quận Thủ Đức và sự tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, Công đoàn cơ sở đã có nhiều mặt tích cực trong công tác hoạt động công đoàn. Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn trong năm qua là thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ VIII (2017-2022) như sau:
    - Luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chi bộ và phối kết hợp hiệu quả với chính quyền trong mọi lĩnh vực công tác. Phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị người lao động hàng năm, đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai Nghị quyết Hội nghị. Có đóng góp quan trọng tạo sự đồng thuận cao của công nhân viên chức lao động trong việc thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị.
    - Tham gia xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể (nhiệm kỳ 2017-2020) với nhiều điều khoàn có lợi cho người lao động, nhất là phúc lợi.
    - Giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các chế độ chính sách cho người lao động. Đảm bảo 100% công nhân lao động đều được tham gia BHXH, BHYT và BHTN, được ký hợp đồng lao động cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
    - Cùng Ban Giám đốc Công ty xây dựng và đăng ký thang bảng lương theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu Ban Giám đốc Công ty xét nâng lương đúng định kỳ cho người lao động, từ đó tạo bình ổn lao động tại đơn vị.
    - Chủ trì triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của đơn vị, thu hút động đảo công nhân viên chức lao động tham gia, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, đồng thời gắn kết với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác.
    - Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức về mọi mặt, giáo dục truyền thống Cách mạng qua các ngày Lễ lớn trong năm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy tại đơn vị, phát huy tính tiên phong gương mẫu, rèn luyện đạo đức và tác phong công nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh.
    - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ  tại đơn vị, thông qua các các cuộc đối thoại định kỳ thể hiện được vai trò cầu nối vững chắt giữa doanh nghiệp và người lao động. Chú trọng cùng chính quyền thực hiện tốt dân chủ, công khai, công bằng. Công đoàn chú ý lắng nghe, ghi nhận và đề nghị lên cấp trên cũng như chính quyền kịp thời giải quyết những đề nghị, đề xuất về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng liên quan trực tiếp đến người lao động.
    - Tham gia đầy đủ các phong trào do LĐLĐ Thành phố và Quận Thủ Đức phát động, tổ chức cũng như việc thu chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí đúng theo Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thông tin báo cáo đầy đủ với Công đoàn cấp trên.
    - Tích cực trong công tác xây dựng và phát triển đảng, trong năm 2019 chuyển đảng chính thức 01 đảng viên và đến nay Chi bộ có 11 đảng viên.
CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
1/- Danh hiệu thi đua:
    - 2018: Công đoàn cơ sở Vững mạnh.
    - 2019: Công đoàn cơ sở Vững mạnh
2/- Bằng khen:
    - 2018: Khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018 theo QĐ số 06/QĐKT-LĐLĐ ngày 02/01/2019 của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
    - 2019: Khen thưởng đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019 theo QĐ số 07/QĐKT-LĐLĐ ngày 02/01/2020 của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.

.