BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2

BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 chúng tôi chia làm 02 hộp để các em tiện sử dụng trong từng phần học:
  1- Hộp bộ hình khối lập phương và hình khối chữ nhật
  2- Hộp bộ thực hành Toán để các em tiện sử dụng trong từng phần học.

Quy cách đóng gói:

  1- Hộp bộ hình khối:            12 hộp/thùng
  2- Hộp bộ thực hành Toán:  12 hộp/thùng

 

  3- BỘ THỰC HÀNH TOÁN LỚP 2 gồm cả 2 hộp: 06 bộ/thùng