BỘ TOÁN LỚP 4

 

Được sản xuất theo danh mục của Bộ Giáo Dục va Đào Tạo

Sản phẩm chất lượng cao, được sản xuất bằng các loại nhựa không độc hại.

 

      Bộ toán lớp 4 học sinh : 20 hộp/thùng

Bộ toán lớp 4 giáo viên: 6 hộp/thùng